29 septembrie 2016

Primul seminar de diseminare (E3) - proiect BleTeach
Primul seminar de diseminare (E3) în cadrul proiectului BleTeach va avea loc în 29-30 septembrie 2016, la Cluj-Napoca. Seminarul se va desfășura sub forma unui atelier de lucru și se adresează... mai multe

9 mai 2016

Selecție cadre didactice pentru cursul Didactica emoțiilor
Asociația LSDGC selectează 6-10 cadre didactice interesate să participe la cursul Didactica emoțiilor în perioada septembrie - octombrie 2016 (40 ore - desfășurate, în principal, online). Cadr... mai multe

1 iulie 2014

Portal pentru promovarea lecturii
Institutul Goethe a lansat un portal pentru promovarea lecturii în țări din sud-estul Europei (Inclusiv România). Portalul are o secțiune în limba română pe care vă invităm să o vizitați. ... mai multe

12 iulie 2008

Publicaţia Lecţii de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice
A apărut cartea Lecţii de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice de Ariana Văcăreţu publicată cu sprijinul ALSDGC. Pentru detalii vizitaţi pagina Publicaţii - Alte publicaţii a ace... mai multe

Consiliul Director

Consiliul director este organul de reprezentare generală care asigură conducerea activităţii asociaţiei.

Consiliul director este constituit din 5-11 membri, este condus de un preşedinte, un vicepreşedinte, are un secretar, un trezorier şi membri.

Consiliul director

- aduce la îndeplinire hotărârile Adunării generale;
- stabileşte relaţii de colaborare cu alte organizaţii similare din ţară şi din străinătate;
- analizează execuţia prevederilor asociaţiei semestrial şi anual;
- prezintă Adunării generale raportul anual al asociaţiei, proiectul de buget;
- aprobă structura de organizare, nivelele pentru investiţii şi credite;
- poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru ori sunt străine de asociaţie, pentru a încheia acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei sau orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.


Consiliul Director al ALSDGC pe perioada 2012-2017 are urmatoarea componenţã:

- preşedinte: Ariana Văcăreţu

- vicepreşedinte: Maria Kovacs

- secretar: Gina Marian

- trezorier: Iosefina Blazsani-Batto

- membru: Maria Pavelescu.