29 septembrie 2016

Primul seminar de diseminare (E3) - proiect BleTeach
Primul seminar de diseminare (E3) în cadrul proiectului BleTeach va avea loc în 29-30 septembrie 2016, la Cluj-Napoca. Seminarul se va desfășura sub forma unui atelier de lucru și se adresează... mai multe

9 mai 2016

Selecție cadre didactice pentru cursul Didactica emoțiilor
Asociația LSDGC selectează 6-10 cadre didactice interesate să participe la cursul Didactica emoțiilor în perioada septembrie - octombrie 2016 (40 ore - desfășurate, în principal, online). Cadr... mai multe

1 iulie 2014

Portal pentru promovarea lecturii
Institutul Goethe a lansat un portal pentru promovarea lecturii în țări din sud-estul Europei (Inclusiv România). Portalul are o secțiune în limba română pe care vă invităm să o vizitați. ... mai multe

12 iulie 2008

Publicaţia Lecţii de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice
A apărut cartea Lecţii de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice de Ariana Văcăreţu publicată cu sprijinul ALSDGC. Pentru detalii vizitaţi pagina Publicaţii - Alte publicaţii a ace... mai multe

Scurtă prezentare

Asociaţia “Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice” România (ALSDGC România) a fost înfiinţată în 29 aprilie 2002 ca urmare a iniţiativei unui grup de profesori cu experienţă în domeniul pregătirii profesionale iniţiale şi continue. Asociaţia şi-a demarat activitatea cu 42 de membri. La începutul anului 2010, asociaţia număra peste 120 de membri din toată ţara.

Asociaţia LSDGC este constituită ca persoană juridică cu scop nelucrativ şi nepolitic, având caracter profesional-ştiinţific, organizată pe principiile non-profitului şi care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi prevederile propriului statut. 

Asociaţia LSDGC promovează şi susţine activităţi de formare iniţială şi continuă la nivelul fiecărei trepte de învăţământ, inclusiv la nivelul învăţării permanente, în vederea ridicării calităţii prestaţiei instructiv-educative, a asigurării formării continue a cadrelor didactice de orice specialitate, precum şi a altor categorii ocupaţionale, a asigurării unui cadru organizat pentru realizarea unui schimb de experienţă eficient, deschis şi racordat la cerinţele unei societăţi democratice deschise în care cetăţenii sunt încurajaţi să gândească în mod critic. Activitatea Asociației LSDGC România se centrează pe dezvoltarea gândirii critice prin dezvoltarea competențelor de literație.


Misiunea ALSDGC România

Misiunea ALSDGC România este de a forma persoane capabile să gândească critic şi creativ, autonome, responsabile şi pregătite să contribuie activ la progresul comunităţii din care fac parte.


Viziunea ALSDGC România

Asociaţia îşi propune să-şi dezvolte o structură organizaţională coerentă, să ofere servicii de formare iniţială şi continuă de calitate ridicată şi să promoveze gândirea critică drept valoare centrală a unei societăţi democratice.

Valorile pe care le promovează ALSDGC România sunt:

  • Gândirea critică, definită drept capacitatea de a emite judecăţi şi de a acţiona pornind de la evaluarea onestă a alternativelor;
  • Profesionalismul în cariera didactică, dezvoltarea permanentă a abilităţilor şi competenţelor necesare profesiei didactice şi stimularea implicării profesorilor în comunitate;
  • Societatea democratică în care există libertate de opinie şi acţiune indiferent de rasă, gen, apartenenţă religioasă, vârstă etc.;
  • Personalitatea deschisă, individul pregătit pentru societatea cunoaşterii.