29 septembrie 2016

Primul seminar de diseminare (E3) - proiect BleTeach
Primul seminar de diseminare (E3) în cadrul proiectului BleTeach va avea loc în 29-30 septembrie 2016, la Cluj-Napoca. Seminarul se va desfășura sub forma unui atelier de lucru și se adresează... mai multe

9 mai 2016

Selecție cadre didactice pentru cursul Didactica emoțiilor
Asociația LSDGC selectează 6-10 cadre didactice interesate să participe la cursul Didactica emoțiilor în perioada septembrie - octombrie 2016 (40 ore - desfășurate, în principal, online). Cadr... mai multe

1 iulie 2014

Portal pentru promovarea lecturii
Institutul Goethe a lansat un portal pentru promovarea lecturii în țări din sud-estul Europei (Inclusiv România). Portalul are o secțiune în limba română pe care vă invităm să o vizitați. ... mai multe

12 iulie 2008

Publicaţia Lecţii de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice
A apărut cartea Lecţii de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice de Ariana Văcăreţu publicată cu sprijinul ALSDGC. Pentru detalii vizitaţi pagina Publicaţii - Alte publicaţii a ace... mai multe

Linking the European Family – I, you, we

Proiectul Linking the European Family – I, you, we s-a desfăşurat în parteneriat cu Cardiff Council Regatul Unit al Marii Britanii, East Antrim Institute, Belfast Irlanda de Nord, Ies Laxeiro, Ponteverda Spania.

Finanţarea proiectului: Agenţia Naţională Socrates, program Grundtvig

Durata proiectului: 2003 - 2005

Grup ţintă: părinţi şi cadre didactice

Scopul proiectului: dezvoltarea şi pilotarea unui program de formare adresat părinţilor şi cadrelor didactice din medii educaţionale dezavantajate şi schimbul de experienţă cu organizaţiile europene partenere care implementează acelaşi tip de proiect.

Tipuri de activităţi: activităţi de formare (părinţi şi cadre didactice), elaborarea de resurse pentru o mai bună colaborare şcoală - părinţi

Rezultatele proiectului: curriculum de formare pentru părinţi, ghidul pentru părinţi "Copiii noştri şi gândirea critică", mai bună colaborare şcoală - părinţi care a contribuit la succesul educaţional a 25 de copii din medii dezavantajate, web-site-ul proiectului www.european-family.ro.


Inapoi la proiecte