29 septembrie 2016

Primul seminar de diseminare (E3) - proiect BleTeach
Primul seminar de diseminare (E3) în cadrul proiectului BleTeach va avea loc în 29-30 septembrie 2016, la Cluj-Napoca. Seminarul se va desfășura sub forma unui atelier de lucru și se adresează... mai multe

9 mai 2016

Selecție cadre didactice pentru cursul Didactica emoțiilor
Asociația LSDGC selectează 6-10 cadre didactice interesate să participe la cursul Didactica emoțiilor în perioada septembrie - octombrie 2016 (40 ore - desfășurate, în principal, online). Cadr... mai multe

1 iulie 2014

Portal pentru promovarea lecturii
Institutul Goethe a lansat un portal pentru promovarea lecturii în țări din sud-estul Europei (Inclusiv România). Portalul are o secțiune în limba română pe care vă invităm să o vizitați. ... mai multe

12 iulie 2008

Publicaţia Lecţii de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice
A apărut cartea Lecţii de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice de Ariana Văcăreţu publicată cu sprijinul ALSDGC. Pentru detalii vizitaţi pagina Publicaţii - Alte publicaţii a ace... mai multe

Succes şcolar pentru copiii romi

Succes şcolar pentru copiii romi (Academic Success for Roma Children) este un proiect internaţional care a fost implementat simultan în şase ţări partenere: România (două regiuni: regiunea de nord - vest - zona Clujului şi regiunea de sud - est - zona Bucureştiului), Slovacia, Bulgaria, Slovenia, Croaţia şi Republica Moldova.

Finanţator: Roma Education Fund

Durata:   septembrie 2005 - august 2007 (24 de luni)

Grup ţintă: cadre didactice şi formatori din cele 6 ţări partenere, elevi de etnie romă din clasele I - IV cu dificultăţi de citire

Scopul proiectului a fost dezvoltarea unor instrumente de evaluare a abilităţilor de citit-scris şi de intervenţie pentru îmbunătăţirea acestora în cazul copiilor dezavantajaţi, mai ales de etnie roma.

Tipuri de activităţi: formare, activităţi de mentorat, activităţi de tutorat, dezvoltarea unor instrumente de evaluare a abilităţilor de citit, pilotarea acestor instrumente, producerea şi traducerea ghidurilor

Rezultatele proiectului sunt: instrumente de evaluare a nivelului de lectură al copiilor, elaborate în limbile ţărilor participante în proiect; programe de tutorat; ghid de formare pentru cadrele didactice care doresc să utilizeze instrumentele de evaluare a nivelului de lectură şi modelele de intervenţie pentru îmbunătăţirea abilităţilor de citit; diseminarea rezultatelor, inclusiv a tuturor materialelor didactice de formare în grupuri care se ocupă de educaţia copiilor romi din fiecare ţară parteneră, cum ar fi Step by Step, diversele centre pentru romi şi programele RWCT.


Inapoi la proiecte