29 septembrie 2016

Primul seminar de diseminare (E3) - proiect BleTeach
Primul seminar de diseminare (E3) în cadrul proiectului BleTeach va avea loc în 29-30 septembrie 2016, la Cluj-Napoca. Seminarul se va desfășura sub forma unui atelier de lucru și se adresează... mai multe

9 mai 2016

Selecție cadre didactice pentru cursul Didactica emoțiilor
Asociația LSDGC selectează 6-10 cadre didactice interesate să participe la cursul Didactica emoțiilor în perioada septembrie - octombrie 2016 (40 ore - desfășurate, în principal, online). Cadr... mai multe

1 iulie 2014

Portal pentru promovarea lecturii
Institutul Goethe a lansat un portal pentru promovarea lecturii în țări din sud-estul Europei (Inclusiv România). Portalul are o secțiune în limba română pe care vă invităm să o vizitați. ... mai multe

12 iulie 2008

Publicaţia Lecţii de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice
A apărut cartea Lecţii de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice de Ariana Văcăreţu publicată cu sprijinul ALSDGC. Pentru detalii vizitaţi pagina Publicaţii - Alte publicaţii a ace... mai multe

Blended Learning în dezvoltarea profesională a profesorilor (BleTeach)

BleTeach este un proiect Erasmus+, KA2 de tip Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici: „Parteneriat strategic în domeniul educației, formării și tineretului“, număr proiect: VG-SPS-NW-15-30-013892.

Parteneri (Consorțiul BleTeach)
 • Universitatea din Cologne (Germania) (coordonator); 
 • Asociația Lectura și  Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice România, Cluj-Napoca (România)
 • Colegiul din Kecskemét (Ungaria); 
 • Institutul Pedagogic de Stat Rhineland-Palatinate (Germania); 
 • Universitatea din Liège (Belgia); 
 • Haute Ecole  de la Ville de Liège (Belgia); 
 • Universitatea din Minho, Braga (Portugalia); 
 • Partener adițional: Universitatea Pedagogică de Stat Herzen Sankt Petersburg (Rusia).

Consorțiul BleTeach cooperează cu un număr total de 40 de parteneri asociați: instituții de formare continuă a cadrelor didactice și școli. Cooperarea continuă va fi asigurată printr-o serie de 3 evenimente de multiplicare în fiecare țară parteneră și prin platforma de e-învățare. 

Durata proiectului: 1 noiembrie 2015 – 30 aprilie 2018.
 
Co-finanțare UE: Comisia Europeană.
 
Scop: Scopul proiectul BleTeach este de a aborda două aspecte importante în formarea continuă (DPC) a profesorilor: 
a) o problemă generală (structurală): structurile existente de formare continuă a cadrelor didactice din UE sunt nemulțumitoare; 
b) o problemă specifică (legată de conținut): lipsa expertizei profesorilor din învățământul secundar din multe state UE, a profesorilor de alte discipline decât cele din aria curriculară limbă și comunicare de a aborda problema nivelului scăzut al competențelor de literație la elevi. 
 
Obiective
- Modernizarea structurilor de formare a cadrelor didactice prin integrarea oportunităților de învățare digitală în programele de dezvoltare profesională.
- Elaborarea unui model de curs tip blended learning (curs BL) în domeniul dezvoltării competențelor de literație la toate disciplinele de studiu care să fie inclus în programele ofertate de 40 de centre de formare continuă a cadrelor didactice din Europa.
 
Grupurile țintă:
a) profesori din învățământul secundar de toate disciplinele și 
b) formatori / instituții de formare continuă a profesorilor. 
 
Tipuri de activități: cercetare, elaborare rapoarte, elaborare materiale, creare e-platformă de învățare, evenimente de multiplicare, reuniuni de proiect transnaționale, activitate de învățare/ formare.
 
Rezultatele principale ale proiectului
În total, BleTeach va livra șase produse intelectuale care sunt strâns legate de cele două obiective ale proiectului:
 • rapoarte naționale despre concepte & exemple de bune practici în integrarea blended learning în formarea continuă a profesorilor din Belgia, Germania, Ungaria, Portugalia, România (și Rusia);
 • o colecție de concepte și de materiale de curs existente în formarea în domeniul dezvoltării competențelor de literație la toate disciplinele pentru profesori din învățământul secundar;
 • Ghid - Factori de succes în integrarea BL în formarea continuă a profesorilor;
 • conceptul cursului și materiale pentru cursul de dezvoltare a competențelor de literație la toate disciplinele, adresat profesorilor din învățământul secundar;
 • curs tip blended learning în domeniul dezvoltării competențelor de literație la toate disciplinele (Content Area Literacy-CAL BleTeach) pentru profesori din învățământul secundar și formatori de profesori;
 • conceptul de implementare a cursului CAL BleTeach, inclusiv documentația necesară acreditării cursului.
 
Acest proiect a primit finanțare din partea Comisiei Europene.
Această comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorilor și AN și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru nicio utilizare care poate fi dată informațiilor pe care le conține.

Inapoi la proiecte