29 septembrie 2016

Primul seminar de diseminare (E3) - proiect BleTeach
Primul seminar de diseminare (E3) în cadrul proiectului BleTeach va avea loc în 29-30 septembrie 2016, la Cluj-Napoca. Seminarul se va desfășura sub forma unui atelier de lucru și se adresează... mai multe

9 mai 2016

Selecție cadre didactice pentru cursul Didactica emoțiilor
Asociația LSDGC selectează 6-10 cadre didactice interesate să participe la cursul Didactica emoțiilor în perioada septembrie - octombrie 2016 (40 ore - desfășurate, în principal, online). Cadr... mai multe

1 iulie 2014

Portal pentru promovarea lecturii
Institutul Goethe a lansat un portal pentru promovarea lecturii în țări din sud-estul Europei (Inclusiv România). Portalul are o secțiune în limba română pe care vă invităm să o vizitați. ... mai multe

12 iulie 2008

Publicaţia Lecţii de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice
A apărut cartea Lecţii de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice de Ariana Văcăreţu publicată cu sprijinul ALSDGC. Pentru detalii vizitaţi pagina Publicaţii - Alte publicaţii a ace... mai multe

Cum poţi să sprijini activitatea noastră?

Contribuie cu 2% la promovarea dezvoltării gândirii critice prin activităţi de lectură şi scriere.

Dezvoltarea gândirii critice este esenţială în formarea unor cetăţeni responsabili, promotori ai valorilor democratice care vor contribui la dezvoltarea unei societăţi durabile.
Acum  poţi contribui şi tu la educarea copiilor tăi pentru a deveni cetăţeni active, creativi, cu spirit critic, care să poată preveni cu succes problemele şi conflictele cooperării şi care să fie capabili să îmbine cunoştinţele teoretice cu inovaţiile şi ideile în practică.

Trei motive pentru care organizaţia noastră merită efortul tău:
1. pentru că promovăm gândirea critică, definită drept capacitatea de a emite judecăţi şi de a acţiona pornind de la evaluarea onestă a alternativelor;
2. pentru că ne implicăm direct în iniţierea şi dezvoltarea de acţiuni care au ca scop dezvoltarea permanentă a abilităţilor şi competenţelor cadrelor didactice de a proiecta, organiza, desfăşura şi evalua demersuri didactice relevante din perspectiva dezvoltării durabile şi stimulăm implicarea profesorilor în comunitate;
3. pentru că ştim să folosim banii eficient, pentru a obţine rezultate durabile.

Direcţionează 2% din impozitul pe venitul global pentru activităţile Asociaţiei “Lectura şi Scrierea pentru dezvoltarea Gândirii Critice” România.
Completând formularul aferent, poţi face ca 2% din impozitul pe venit pe care îl dai statului român să ajungă unde doreşti. Este un act de implicare şi responsabilitate civică pentru societatea pe care şi tu o construieşti zi de zi.

Dacă vrei să sprijini activitatea ALSDGC:

1. ai nevoie de următoarele date ale Asociaţiei “Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice” România:
Asociaţia “Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice” România (ALSDGC România)
Cod de identificare fiscală: 14661258
Cont bancar: RO67 BTRL 0130 1205 9214 96XX

2. în funcţie de sursa ta de venit, completează declaraţia corespunzătoare:

 Dacă ai venituri numai din salarii:
- completezi 
declaraţia 230 (punctele I. şi III.2). Nu trebuie să cunoşti suma corespunzătoare a 2% din impozit, deoarece ea va fi calculată de organele fiscale; lasă căsuţa necompletată. Declaraţia 230 trebuie însoţită de copia fişei/ fişelor fiscale eliberate de angajator(i).

 Dacă ai venituri din alte surse (cedarea folosinţei bunurilor, drepturi de autor etc.):
- completezi declaraţia 200 (punctul III.2)

3. depune fişele
la Direcţia Judeţeană a Finanţelor Publice a judeţului/ sectorului în care domiciliezi. Fişele pot fi trimise prin poştă sau depuse personal.
Fii atent: termenul limită este 26 mai 2014!

Îţi mulţumim că ai ales să sprijini Asociaţia “Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice” România.
Până la 31 decembrie administraţia financiară va centraliza toate informaţiile şi va vira sumele strânse către organizaţiile beneficiare.

Pentru mai multe detalii despre prevederea 2% te rugăm să consulţi www.doilasuta.ro

Poţi obţine declaraţiile 200 si 230 de la direcţiile judeţene/ municipiului Bucureşti a finanţelor publice, le poţi descărca de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
sau le poţi descărca aici.

Declaraţia 200
Declaraţia 230